Solgt eller Gratis

Salgsvurdering:
Vurderingen af et salgsemne, hvad enten det er en bolig, en erhvervsejendom eller en byggegrund, er af afgørende betydning for et salg.
En vurdering skal være korrekt og være fortaget med baggrund i flere forhold:
•               Det aktuelle marked i lokalområdet i forhold til priser
•               Målgruppen – hvem henvender salgsemnet sig til
•               Boligens stand – er boligen vedligeholdt og sund
                – hvad siger tilstandsrapporten og energimærkningen.
•               Boligens beliggenhed – fordele/ulemper
•               Salgsliggetider – hvor hurtigt ønsker sælgeren at få solgt
•               Finansiering
AREAL ApS forholder sig konkret og realistisk til alle forhold!
Vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold, og IKKE i kreditforeningens, bankens eller den offentlige vurdering!
Og vi indgår aftaler udfra princippet SOLGT ellers GRATIS!
Dog skal sælgere påregne mindre udgifter til:
•               Foto/videooptagelser
•               Tilstandsrapport
•               Energimærkning
•               Elinstallationsrapport
Udgifter, der i forbindelse med salg af en ordinær villa beløber sig til ca. 10-14.000 kr.


lynsøg
kontakt
8900 Randers
 
Telefon:
+45
 40 63 77 87
E-mail:
CVR nummer:
32948731
 
Nyeste: