Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering

Vurderingen af et salgsemne, hvad enten det er en bolig, en erhvervsejendom eller en byggegrund, er af afgørende betydning for et salg.

En vurdering skal være korrekt og være fortaget med baggrund i flere forhold:
• Det aktuelle marked i lokalområdet i forhold til priser
• Målgruppen – hvem henvender salgsemnet sig til
• Boligens stand – er boligen vedligeholdt og sund – hvad siger tilstandsrapporten og energimærkningen.
• Boligens beliggenhed – fordele/ulemper
• Salgsliggetider – hvor hurtigt ønsker sælgeren at få solgt
• Finansiering

AREAL ApS forholder sig konkret og realistisk til alle forhold!
Vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold, og IKKE i kreditforeningens, bankens eller den offentlige vurdering!

Og vi indgår aftaler udfra princippet SOLGT ellers GRATIS!

Dog skal sælgere påregne mindre udgifter til:
• Foto/videooptagelser
• Tilstandsrapport
• Energimærkning
• Elinstallationsrapport

Udgifter, der i forbindelse med salg af en ordinær villa beløber sig til ca. 10-14.000 kr.

Bestil en salgsvurdering i dag!

Skriv til os